22 april 2024
Evacuatieplan

Alles over het evacuatieplan van je onderneming

Wanneer er sprake is van brand op de werkvloer is het belangrijk om direct te handelen. Een goed evacuatieplan zorgt ervoor dat je snel, kordaat en efficiënt kunt handelen, zonder dat er tijd verloren gaat. In een evacuatieplan is namelijk opgesteld wat er van wie wordt verwacht en welke procedures er plaatsvinden. Op deze manier kent iedereen zijn of haar taak en kan er snel gehandeld worden. Wist je dat je als onderneming verplicht bent om een evacuatieplan op te hangen aan de ingang van het gebouw en per bouwlaag? Op deze manier kun je de veiligheid binnen de organisatie beter waarborgen.

Evacuatieplan

Wat staat er precies in een evacuatieplan?

Een evacuatieplan legt onder andere vast wat er moet gebeuren tijdens een noodgeval zodat iedereen veilig uit het getroffen gebouw te krijgen is. Daarnaast moeten de eerste interventiemiddelen snel worden gelokaliseerd en ingezet. De opmaak van een evacuatieplan bestaat dan ook uit het in kaart brengen van gebouwen, de signalisatie en de nutsvoorzieningen. Daarnaast worden er ook mogelijke gevaren opgenomen in het plan. Verder worden de te nemen maatregelen genoemd. Als laatste stap vind je ook de te gebruiken interventiemiddelen in het evacuatieplan.

Met een evacuatieplan wordt een gebouw volledig in kaart gebracht. Het gaat hierbij om de locatie, maar ook de ligging, de niveaus en de inplanting van het gebouw. Dit wordt aangevuld met de signalisatie. De nutsvoorzieningen zoals water, gas, elektriciteit en brandbare stoffen worden ook opgenomen in het plan. Met deze informatie wordt een duidelijk beeld geschept van de mogelijke gevaren die zich kunnen voordoen. Daarna wordt er een evacuatieprocedure opgezet. Er worden verantwoordelijken aangewezen voor specifieke taken. Na afloop wordt ook alles geanalyseerd en bijgeschaafd waar nodig.