21 juli 2024
krediet informatie

Creëer financiële armslag met krediet informatie

Krediet informatie is een essentiële kennisbron waarmee het financiële reilen en zeilen van bedrijven wordt verbeterd. Door gebruik te maken van technieken die deel uitmaken van credit-management wordt de effectiviteit van je kapitaal groter. Er zijn drie manieren om krediet informatie toe te passen. Ten eerste is dat door de betalingstermijnen te verkorten, zodat je sneller over middelen beschikt. Een tweede optie is de kredietrisico’s te beperken. Tenslotte kan door gebruik te maken van de technieken van credit management de hoeveelheid werkkapitaal worden geoptimaliseerd. Meer informatie over het gebruik van krediet informatie is bij CBMK te vinden.

Meer dan debiteurenbeheer

Het werken met kredietinformatie is in Europa nog niet echt gemeengoed bij bedrijven. Vaak wordt gedachte dat credit management hetzelfde is als debiteurenbeheer. Dat is niet terecht. Debiteurenbeheer is wel een onderdeel van credit management, maar dat gaat een stuk verder. Credit management zou een onderdeel van de bedrijfsvoering moeten zijn, waarbij elke afdeling zich bewust is van zijn rol in de financiële afhandeling. Als door middel van krediet informatie in een bedrijf bekend is welke debiteuren een achterstand hebben met het voldoen van rekeningen, leidt dat automatisch tot een effectievere aanpak van dat probleem.

krediet informatie

CBMK

Bij CBMK worden bedrijven gecoacht om meer te doen met krediet informatie. Dat gebeurt op basis van de drie al eerder genoemde aandachtsgebieden: het vergroten van de cashflow, kredietrisico’s omlaag brengen en de termijnen waarop betalingen plaats moeten vinden verlagen. Concreet kan dat worden gerealiseerd door anders om te gaan met het debiteurenbeheer, incasso en het verschaffen van krediet informatie. CBMK kan elk bedrijf helpen om deze drie elementen een integraal onderdeel te laten worden van de bedrijfsvoering in de onderneming. Op deze manier kun je de slagkracht van je kapitaal vergroten. Interesse? Neem contact op met CBMK.